fbpx

Trening obwodowy – kiedy i w jakim celu?

trening obwodowy

Trening obwodowy to rodzaj treningu, podczas którego w krótkim czasie angażujemy największe grupy mięśniowe w jednostce treningowej. Poprzez wykonywanie obwodów jesteśmy w stanie redukować tkankę tłuszczową czy pracować nad budowaniem wytrzymałości. Dodatkowo sprawdzi się w sytuacji, gdzie mamy ograniczony czas na wykonanie treningu przez inne obowiązki.

Zestaw ćwiczeń, ilość serii, obciążenie oraz czas przerwy musimy dobrać odpowiednio pod swoje umiejętności i poziom zaawansowania treningowego. Najważniejsze, aby trening obwodowy ułożyć w taki sposób, żeby kolejne ćwiczenia angażowały inną grupę mięśniową.

Trening obwodowy możemy wykonać na dwa sposoby:

Trening obwodowy na czas

Każde ćwiczenie wykonujemy poprzez wcześniej ustalony czas, pamiętając o prawidłowej technice. W czasie przerwy mamy moment na chwilę odpoczynku. W przypadku osób zaawansowanych możemy ustalić krótsze przerwy bądź z nich zrezygnować.

Przykład:

30s pracy/ 20s odpoczynku / całość powtarzamy czterokrotnie z 2 min. przerwą pomiędzy obwodami.

  1. Deadlift
  2. Pushups
  3. Pushpress
  4. Walking Lunges
  5. Renegade Row
  6. Swing

Trening obwodowy na powtórzenia

Ćwiczenia wykonujemy w określonej liczbie powtórzeń. Możemy je wykonywać kolejno po sobie lub po określonej przerwie. Oczywiście pamiętamy o prawidłowej technice podczas każdego obwodu.

Przykład:

20 powtórzeń / 30s przerwy / całość powtarzamy trzykrotnie po 2min. przerwie

  1. Deadlift
  2. Standing DB Shoulder Press
  3. Step Up
  4. Leg Raise from Hang