fbpx

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

Regulamin obowiązuje od 06.06.2020r.

 1. Treningi personalne prowadzone są przez trenera personalnego Wojciecha Jasińskiego reprezentującego firmę Trener Personalny Wojciech Jasiński, będącego właścicielem strony internetowej www.wojciechjasinski.com.
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika zajęć oświadczenia o:
  • braku jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w treningach,
  • braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,
  • zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz akceptowaniu go.
 3. Uczestnik opłatę za zajęcia jest zobowiązany uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć gotówką lub przelewem na konto bankowe 11 1020 5226 0000 6302 0632 7722.
 4. Uczestnik ma możliwość wykupienia następujących pakietów treningowych indywidualnych oraz do:
  1. Pakiet 4 treningów
  2. Pakiet 8 treningów
  3. Pakiet 12 treningów

Sposób rozliczania pakietów treningowych:

Okres ważności pakietów treningowych wynosi 4 tygodnie i liczy się od dnia, w którym odbył się pierwszy trening. Treningi należy wykorzystać w okresie ważności pakietu.

Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres.
Treningi odwołane w czasie krótszym niż 8 godzin od umówionego terminu zajęć, zostają uznane za wykonane.

Uczestnik ma prawo do zmiany terminu 2 treningów w miesiącu z powodów osobistych i wykorzystania  ich w trakcie ważności pakietu, pod warunkiem powiadomienia trenera z co najmniej 8 godzinnym wyprzedzeniem od ustalonego terminu treningu.

W przypadku rezygnacji z treningów, Uczestnikowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane płatne treningi.

 1. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych. W przypadku odwołania treningów przez trenera, Uczestnikowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane płatne treningi zgodnie z pkt. 4 regulaminu lub ustalenie nowego terminu treningu.
 2. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie treningów oraz oświadczeniu.